Vedtægter & formål

Generalforsamlingen er Foreningen MønNU's øverste myndighed.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med tre ugers varsel til medlemmerne jf. foreningens vedtægter. På denne generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning om det forløbne år, og regnskabet fremlægges til godkendelse.

 

Foreningen MønNU – formålserklæring og medlemskreds

  • Foreningen MønNU’s formål fremgår af vedtægternes § 2. Formål
  • Foreningens formål er at sikre et bæredygtigt og levende samfund på Møn.
  • Foreningens formål er almennyttigt, og foreningens virke skal sikre både kapitalrejsning og iværksættelse af initiativer i samarbejde med offentlige og private interessenter, der vil understøtte den langsigtede udvikling på Møn.
  • Derudover er foreningens formål at fungere som en samlende paraply- og interesseorganisation for lokalområdets primære interessenter indenfor erhverv, handel, turisme og bosætning.

 

Vedtægter og formålserklæring 2015 (pdf - 65 kb)