Nyheder - Breve til statsministeren, sundhedsministeren og Børne- og undervisningsminister

Torsdag d. 30. januar 2020

Kære Statsminister

Mette Frederiksen.

 

Tak for din nytårstale og til lykke med din regerings meritter det første halve år.

I denne sammenhæng skyldes min henvendelse dels din intention om at være børnenes minister og dels dit personlige kendskab til Møn og Sydsjælland.

 

Som talerør for den lokale folkelige efterlysning af trygge og fremkommelige vilkår for cyklende børn og voksne på statsvej nr. 59 (Stensved – Stege), har jeg som formand for foreningen MønNU bedt din transportminister, Benny Engelbrecht, om at medvirke ved et offentligt høringsmøde i Stege om de savnede cykelstier langs statsvej nr. 59.

 

Fra enkeltpersoner, foreninger, erhvervsliv og kommune har der gennem 50 år været et stærkt ønske om at få sikrede trafikforhold på denne vigtige vejforbindelse.

 

Det var derfor nærliggende, at bede Benny Engelbrecht om at få et personligt og fagligt indtryk af behovet for de manglende to stykker cykelsti ved at mødes med de lokale interessenter.

I vedlagte kopier af vores korrespondance kan du se, at vi i første omgang har præsenteret ham for ønsket om et møde og har ladet det være op til ham at vælge en dato, der kan passe ham.

Efter 1½ måned har vores seneste brev endnu ikke formået at udløse tilsagn om nogen dato fra ministeren.

 

Efter kommunalreformen er der også i Vordingborg Kommune lukket lokale skoler. Børnene fra Kalvehave er nu henvist til skolen i Stensved. Forældre og samfund ønsker naturligvis sunde børn med fornuftige motionsmønstre. Cykling er en af de bedste. Det fordrer dog, at der er sikre cykelstier fra byer i oplandet langs hovedfærdselsårer til skolen. På Sydsjælland mangler der ca. 3 km. fra Gammel Kalvehave til Langebæk for at have cykelsti hele vejen til Vordingborg.

På Møn mangler der ca. 4 km. i vejdirektoratets projekt for strækningen fra De Hvide Sten til Lendemark. Ikke mindst med henblik på det voksende antal cykelturister er det et dagligt mareridt for både disse og den voldsomt øgede biltrafik at klare strækningen af statsvejen uden cykelstier.

Det vil være dejligt, om du kan fremme en dato for en høring om problematikken. Hvis du og/eller Benny Engelbrecht vil meddele os en dag for mødet, så klarer vi resten

Vi håber på et snarligt imødekommende positivt svar.

Med venlig hilsen

Flemming Tejmers, MønNU, formand. Solvænget 6, 4771 Kalvehave. 20435609 ( flt@c.dk)

 

 

----------------------

 

 

 

Kære Sundheds- og ældreminister

Magnus Heunicke.

 

Tak for dine tanker om sunde børn og voksne og til lykke med dine meritter det første halve år.

I denne sammenhæng skyldes min henvendelse dels din intention om sund aldring og dels dit personlige kendskab til Møn og Sydsjælland.

 

Som talerør for den lokale folkelige efterlysning af trygge og fremkommelige vilkår for cyklende børn og voksne på statsvej nr. 59 (Stensved – Stege), har jeg som formand for foreningen MønNU bedt din ministerkollega, Benny Engelbrecht, om at medvirke ved et offentligt høringsmøde i Stege om de savnede cykelstier langs statsvej nr. 59.

 

Fra enkeltpersoner, foreninger, erhvervsliv og kommune har der gennem 50 år været et stærkt ønske om at få sikrede trafikforhold på denne vigtige vejforbindelse.

 

Det var derfor nærliggende, at bede Benny Engelbrecht om at få et personligt og fagligt indtryk af behovet for de manglende to stykker cykelsti ved at mødes med de lokale interessenter.

Efter 1½ måned har vores seneste brev endnu ikke formået at udløse tilsagn om nogen dato fra ministeren. Kopi af korrespondancen er vedlagt.

 

Efter kommunalreformen er der også i Vordingborg Kommune gennemført centralisering af både den private og den offentlige service. For en stor landkommune betyder det også længere transport for borgerne. I vores kommune er en tredjedel fyldt 60 år. Flere bliver på arbejdsmarkedet, flere føler sig sunde og flere ønsker at være aktive og klare sig selv.

Samfundet ønsker naturligvis sunde borgere med fornuftige motionsmønstre. Cykling er et af de bedste. Det fordrer dog, at der er sikre cykelstier fra byer i oplandet langs hovedfærdselsårer til kommunecentret. På Sydsjælland mangler der ca. 3 km. fra Gammel Kalvehave til Langebæk for at have cykelsti hele vejen til Vordingborg.

 

På Møn mangler der ca. 4 km. i vejdirektoratets projekt for strækningen fra De Hvide Sten til Lendemark. Ikke mindst med henblik på det voksende antal cykelturister er det et dagligt mareridt for både disse og den voldsomt øgede biltrafik at klare strækningen af statsvejen uden cykelstier.

Det vil være dejligt, om du kan fremme en dato for en høring om problematikken. Hvis du og/eller Benny Engelbrecht vil meddele os en dag for mødet, så klarer vi resten.

 

Med venlig hilsen

Flemming Tejmers, MønNU, formand. Solvænget 6, 4771 Kalvehave. 20435609 ( flt@c.dk)

 

 

 --------------------------

 

 

Kære Børne- og undervisningsminister

Pernille Rosenkrantz-Theil.

 

Tak for dine tanker om vores børn og folkeskolen og til lykke med dine meritter det første halve år.

I denne sammenhæng skyldes min henvendelse dels din intention om stærke og sunde skolebørn og dels dit personlige kendskab til Møn og Sydsjælland.

 

Som talerør for den lokale folkelige efterlysning af trygge og fremkommelige vilkår for cyklende børn og voksne på statsvej nr. 59 (Stensved – Stege), har jeg som formand for foreningen MønNU bedt din ministerkollega, Benny Engelbrecht, om at medvirke ved et offentligt høringsmøde i Stege om de savnede cykelstier langs statsvej nr. 59.

 

Fra enkeltpersoner, foreninger, erhvervsliv og kommune har der gennem 50 år været et stærkt ønske om at få sikrede trafikforhold på denne vigtige vejforbindelse.

 

Det var derfor nærliggende, at bede Benny Engelbrecht om at få et personligt og fagligt indtryk af behovet for de manglende to stykker cykelsti ved at mødes med de lokale interessenter.

I vedlagte kopier af vores korrespondance kan du se, at vi i første omgang har præsenteret ham for ønsket om et møde og har ladet det være op til ham at vælge en dato, der kan passe ham.

Efter 1½ måned har vores seneste brev endnu ikke formået at udløse tilsagn om nogen dato fra ministeren.

 

Efter kommunalreformen er der også i Vordingborg Kommune lukket lokale skoler. Børnene fra Kalvehave er nu henvist til skolen i Stensved. Forældre og samfund ønsker naturligvis sunde børn med fornuftige motionsmønstre. Cykling er en af de bedste. Det fordrer dog, at der er sikre cykelstier fra byer i oplandet langs hovedfærdselsårer til skolen. På Sydsjælland mangler der ca. 3 km. fra Gammel Kalvehave til Langebæk for at have cykelsti hele vejen fra Kalvehave til Stensved.

 

På Møn mangler der ca. 4 km. i vejdirektoratets projekt for strækningen fra De Hvide Sten til Lendemark. Ikke mindst med henblik på det voksende antal cykelturister er det et dagligt mareridt for både disse og den voldsomt øgede biltrafik at klare strækningen af statsvejen uden cykelstier.

Det vil være dejligt, om du kan fremme en dato for en høring om problematikken. Hvis du og/eller Benny Engelbrecht vil meddele os en dag for mødet, så klarer vi resten.

Vi håber på et snarligt imødekommende positivt svar.

 

Med venlig hilsen

Flemming Tejmers, MønNU, formand. Solvænget 6, 4771 Kalvehave. 20435609 ( flt@c.dk)