Nyheder - Nytårshilsen fra MønNU

Onsdag d. 29. januar 2020

Tak for 2019 - vi ser frem til år 2020 med endnu et dejligt år for Møn

 

2019 lagde foreningen hårdt ud med at samle fagfolk til at afholde høringsmøde omkring Lindholm Udrejsecenter.

Tusinde tak til Mønshallerne, de frivillige Møn Supporters, fagfolkene - herunder politiet, borgmester Mikael Smed, Nils Natorp samt de 600 fremmødte.

Pressen mødte også op og lavede live rapportager fra høringsmødet.

Formålet var at få fakta på bordet, og det fik vi til trods for adskillige afbud fra offentlige instanser, ministerier og offentlige forvaltninger.

 

Vi er overbeviste om, at de mange tiltag fra lokalbefolkningen og foreningerne har været med til at belyse problematikkerne omkring Lindholm Udrejsecenter og i sidste ende været med til at få politikerne til at ændre planerne.

 

Høringsmødet udmøntede sig i en Hvidbog om Lindholm (version 1 og 2). Integrationsudvalget fik ved demonstrationen på Kalvehave Havn udleveret version 1. Mange tak i den forbindelse til Lars Opsahl og Thomas Finke.

 

Straks efter høringsmødet blev gruppen, der senere kaldte sig "Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm", dannet. De arbejdede godt videre i de efterfølgende måneder.

 

 

Foråret bød fra MønNUs side på et spørgeskema. Hvad vil foreningens medlemmer have, MønNU skal fokusere sine kræfter på? Det var meget overraskende, at medlemmerne i høj grad ønsker fokus på manglende cykelstier.


Dét samt 3 andre fokusområder har foreningen senest arbejdet på:

- Cykelstier langs statsvejen på Møn

- Bosætning og tilflytning

- Bæredygtighed

- Unge og uddannelse

 

Vi har blandt andet inviteret transportministeren til at komme til Møn for at sætte fokus på de manglende cykelstier, afholdt møde med kommunens erhvervsplaymaker og sat gang i en tilflyttervideo. 

 

 

Inden folketingsvalgsvalget bidrog MønNU til at de lokale folketingskandidater kom til øen, og vi fik en konstruktiv debat forud for valget. 

 

 

I årets løb er det også blevet til fire høringssvar vedr.:

- Kommuneplan

- Huse på pæle

- Skydevænget (Ellens Cabaret)

- Udviklingsplan for Stege kyst.

Alle høringssvar kan læses på foreningens hjemmeside: www.møn.nu

 

MønNU er i 2019 blevet ambassadør for Biosfære Møn. 
I den forbindelse deltog bestyrelsen i temadag arrangeret af Biosfære Møn, og i dette kalenderår vil MønNU og Biosfære Møn i samarbejde skabe naturlige vejkanter i og omkring udvalgte landsbyer på Møn for at øge biodiversiteten og passe på vores bier.

 

2019 betød også nedlæggelse af lokalråd som vi kendte dem, og derfor er MønNUs fremtid som paraplyorganisation uvis, med mindre der dukker nye kræfter op på vores generalforsamling.

 

MønNUs arbejde er i høj grad de lange seje træk, og vi håber der fortsat er opbakning, og at nye kræfter vil møde op til generalforsamlingen d. 20. februar kl. 19 på Thorsvang Museum.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen formandskabet for MønNU, Flemming Tejmers og Dorte Gro