Nyheder

MønNU’s generalforsamling den 19.04.2018

Møn, den 19. april 2018
Formandens skriftlige beretning i forbindelse med MønNU’s generalforsamling den 19.04.2018
kl 19:00 hos ”Slagter Stig”.
EMNER
1 Velkomst til medlemmer og gæster.
Og velkommen til Mikael Smed, og MønNU’s bestyrelse har glædet sig til at præsenterer Michael
Smed som gæst og som indleder. Traditionen tro har vi inviteret generalforsamlingens gæstetaler,
til af fortælle indenfor en ramme vi har foreslået. Mikael har således givet tilsagn om, at han gerne

TV-Møns udsendelser af møder i erhvervsnetværket

MønNU har indgået aftale med TV-Møn om at optage møderne i erhvervsnetværket og senere udsende disse på lokalkanalen (kanal 96 ?).

Se – eller gense – første udsendelse, hvor Steffen Steffensen præsenterer sin virksomhed på netværksmøde i marts.

Sendetider kan læses på TV-Møns Programoversigt på side 3 i Ugebladet for Møn:

Lørdag den 7.april kl. 13.30 & 14.00

Søndag den 8.april kl. 13.30 & 14.00

Tirsdag den 10.april kl. 21.30 & 22.00

Alle TV-Møns udsendelser kan desuden ses på You Tube.

MønNUs-nytårshilsen 2017-2018

MønNU ønsker alle et dejligt og lykkebringende nytår
2018. Det kommende år vil på alle måder stå i Steges købstadsjubilæums tegn. 750 år er ikke så lidt at fejre – og ikke
mindst at huske på. Ved årsskifte tager vi bestik af året, der gik og formulerer håb for fremtiden – men at tænke
tanker 750 år frem er vist nok for meget at forlange!
Jubilæumsåret
Når jeg begynder denne nytårshilsen med at nævne jubilæumsåret, er det af rigtigt mange grunde. MønNU er

Møn NU på tirsdagsmarkederne i 2017

Møn NU’s møde med øens gæster og faste beboere vil kunne finde sted på de kommende tirsdagsmarkeder.

Mødet vil vi bl.a. bruge til at promovere bosætningsstrategien overfor gæsterne i byen, og til at præsentere foreningen i dens nye form overfor det lokale miljø.

  • At genskabe kontakten mellem Møn NU og lokalsamfundet er en af de vigtige opgaver

Bosætningsarbejdet

Møn NU's bestyrelse har taget hul på en dialog med øens ejendomsmæglere, som så i fællesskab søger svar på, hvorledes bosætnings- og tilflyttermulighederne kan udvikles. At styrke de mange tiltag!

Repræsentanter fra bosætningsgrupperne på Vestmøn, Østmøn og Stege og Omegn, mødes regelmæssigt. Formålet med møderen er at udveksle erfaringer omkring bosætningsarbejdet og se på, hvordan der kan arbejdes sammen.

Brochure om Møn NU

Møn NU har udarbejdet en lille brochure, der fortæller mere om foreningen og hvem, der sidder I bestyrelsen etc.

I brochuren har du også mulighed for at melde sig ind I Møn NU og dermed blive en del af Møns fremtid. Du kan hente brochuren her.

Møn NU vil bruge brochure som en del af informationsmaterialet om foreningen og håber selvfølgelig, at den også kan tiltrække endnu flere medlemmer. 

> Brochuren om Møn Nu kan læses her