Vedtægter og Formålserklæring

Foreningen Møn Nu – formålserklæring og medlemskreds.

  • Foreningen Møn NU’s formål fremgår af vedtægternes § 2. Formål
  • Foreningens formål er at sikre et bæredygtigt og levende samfund på Møn.
  •  
  • Foreningens formål er almennyttigt, og foreningens virke skal sikre både kapitalrejsning og iværksættelse af initiativer i samarbejde med offentlige og private interessenter, der vil understøtte den langsigtede udvikling på Møn. 
  •  
  • Derudover er foreningens formål at fungere som en samlende paraply- og interesseorganisation for lokalområdets primære interessenter indenfor erhverv, handel, turisme og bosætning.