Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er Foreningen Møn Nu's øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med tre ugers varsel til medlemmerne jf. foreningens vedtægter. På denne generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning om det forløbne år, og regnskabet fremlægges til godkendelse.