Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 28. april kl. 19.00
Sted: Storegade 39, Det Gamle Rådhus

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigen
2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som kan ses ved at klikke her.

Der henvises til foreningens vedtægter, der kan findes på foreningens hjemmeside på www.møn.nu - se vedtægter for Møn Nu

Tilmelding:
Skal ske på mail thomas@retailsyd.dk senest den 25. april 2015.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Møn NU

Er du ikke allerede medlem af Møn NU, kan du tegne et medlemskab på www.møn.nu

Yderligere info
> Vedtægter og formålsbeskrivelse for Foreningen Møn Nu
> Forslag til vedtægtsændringer
> Begrundelse for vedtægtsændringer