Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 28. april kl. 19.00
Sted: Storegade 39, Det Gamle Rådhus

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigen
2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt